strechysupik.cz St?echy a st?e?ní krytiny, st?e?ní ta?ky, ?indele, klempí?ské a tesa?ské práce | St?echy ?UPíK - Op...

strechysupik.cz
Title: St?echy a st?e?ní krytiny, st?e?ní ta?ky, ?indele, klempí?ské a tesa?ské práce | St?echy ?UPíK - Op...
Keywords: st?echy, st?e?ní krytiny, ?indele, st?e?ní ta?ky, klempí?ské a tesa?ské práce
Description: Kompletní dodávka st?e?ních krytin a materiál?. Va?i st?echu dodáme na klí? - od tesa?skych, po klempí?ské a poklada?ské práce a? po st?e?ní okna
strechysupik.cz is ranked 9491693 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $765. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. strechysupik.cz has 43% seo score.

strechysupik.cz Information

Website / Domain: strechysupik.cz
Website IP Address: 62.109.134.153
Domain DNS Server: ns2.interier.com,ns1.interier.com

strechysupik.cz Rank

Alexa Rank: 9491693
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

strechysupik.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $765
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $62
Yearly Revenue: $765
Daily Unique Visitors 193
Monthly Unique Visitors: 5,790
Yearly Unique Visitors: 70,445

strechysupik.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 05:26:52 GMT
Server Apache

strechysupik.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
st?echy 22 3.80%
st?e?ní krytiny 3 1.08%
?indele 5 0.84%
st?e?ní ta?ky 2 0.62%
klempí?ské a tesa?ské práce 2 1.30%

strechysupik.cz Traffic Sources Chart

strechysupik.cz Similar Website

Domain Site Title

strechysupik.cz Alexa Rank History Chart

strechysupik.cz aleax

strechysupik.cz Html To Plain Text

St?echy a st?e?ní krytiny, st?e?ní ta?ky, ?indele, klempí?ské a tesa?ské práce | St?echy ?UPíK - Opava, Ostrava, Olomouc St?echy a st?e?ní krytiny, st?e?ní ta?ky, ?indele, klempí?ské a tesa?ské práce Menu Stránky Reference Ke sta?ení Akce Prodejna Kontakty Oddělení ?ikmé st?echy Ta?ky Tondach Bramac KM Beta R?ben Plechové krytiny Satjam Lindab Ruukki Borga Bratex Tvarovany hliníkovy plech Bitumenové ?indele Katepal Kerabit IKO Vláknocementové ?ablony Dacora Capacco Ploché st?echy Asfaltové pásy Elastodek Novaglass Hydroizola?ní PVC fólie Fatrafol St?e?ní okna Velux Kyvná st?e?ní okna Vyklopná st?e?ní okna St?e?ní vylezy Doplňková svislá okna Světlovody Doplňky Roto Kyvná st?e?ní okna Vyklopná st?e?ní okna Vnit?ní rolety a ?aluzie Venkovní rolety Doplňkové práce Klempí?ské práce Tesa?ské práce Montá?e hromosvod? Zednické práce Slovní?ek pojm? Reference| Ke sta?ení| Akce| Prodejna| Kontakty ?ikmé st?echy Ploché st?echy St?e?ní okna Doplňkové práce Ta?ky Tondach Bramac KM Beta R?ben Plechové krytiny Satjam Lindab Ruukki Borga Bratex Tvarovany hliníkovy plech St?e?ní ?indele Katepal Kerabit IKO Vláknocementové ?ablony Dacora Capacco Asfaltové pásy Elastodek Novaglass Hydroizola?ní PVC Fatrafol Velux Kyvná st?e?ní okna Vyklopná st?e?ní okna St?e?ní vylezy Doplňková svislá okna Světlovody Doplňky Roto Kyvná st?e?ní okna Vyklopná st?e?ní okna Vnit?ní rolety a ?aluzie Venkovní rolety Klempí?ské práce Tesa?ské práce Montá?e hromosvod? Zednické práce Rekonstrukce st?ech, novostavby, st?echy na klí? Firma St?echy ?upík se zabyvá kompletní dodávkou st?e?ních krytin a materiál? (pálené i betonové ta?ky, bitumenové krytiny, plechové krytiny), izola?ních materiál? (asfaltové pásy, hydroizola?ní pásy), pokryva?skych, klempí?skych a tesa?skych prací. Zakázky realizujeme zejména v regionech Opava, Ostrava, Haví?ov a okolních regionech. Opravy a rekonstrukce st?ech Nabídka pokryva?skych a klempí?skych prací zahrnuje i opravy a rekonstrukce st?ech, v?etně plochych st?ech. Zejména ploché st?echy (rovné st?echy) jsou mimo?ádně náro?né na kvalitní provedení izolace st?echy a odvedenou kvalitu pokryva?skych prací. Dodávky st?e?ních krytin Dodáváme kompletní sortiment renomovanych vyrobc? st?e?ních krytin, zejména firem KM Beta, Tondach, Bramac, Satjam, Lindab, Katepal, Kerabit, Capacco a Dacora, stejně jako stále oblíbené kvalitní st?e?ní ?indele, falcované a hliníkové plechové st?e?ní krytiny. Firma St?echy ?upík je regionálním partnerem ?ady vyrobc? pro oblasti Opava, Olomouc nebo Ostrava. St?echy na klí? V?ichni na?i spolupracovníci jsou na?imi zaměstnanci, kte?í jsou pravidelně p?e?kolováni na nejnověj?í trendy v pokládce st?e?ních krytin, klempí?skych prvk?, BOZP, atd. Díky dlouholeté praxi v oboru, Vám na Va?í st?e?e doká?eme splnit i ty nejodvá?něj?í p?edstavy. Realizujeme ?ikmé i ploché (rovné) st?echy se v?emi typy st?e?ních krytin. Dodávka zahrnuje i vyrobu krov?, izola?ní, pokryva?ské a klempí?ské práce, dodávku a montá? st?e?ních oken. Pot?ebuje novou st?echu ? Va?i poptávku zpracujeme ZDARMA Cenovou nabídku Vám zpracujeme do 24 hodin. Pokud si nejste jisti rozměry, rádi k Vám po telefonické domluvě za?leme na?eho pracovníka, ktery Vám navrhne nejlep?í ?e?ení a p?esně si ji zamě?í. Pokud je cenová nabídka vypracována po vymě?ení na?ím technikem, je cena kone?ná podle cenové nabídky a nebude se navy?ovat tzv. ?vícepracemi“! Největ?í centrum st?ech v regionu Firma Okna St?echy ?upík v roce 2012 otev?ela v Krava?ích největ?í showroom st?echy v regionu Opava. Na plo?e 100m2 si m??ete prohlédnout a osahat v?echny typy krytin a okap?. Máme vystavené krytiny a okapy r?znych zna?ek. Cely ?lánek Podívejte se do na?ich dílen Pou?ívané ná?adí a materiály se sna?íme volit co mo?ná nejkvalitněji, nejen aby měli pokryva?i a klempí?i jednodu??í práci, ale také, aby jejich vysledná práce byla do detailu kvalitně odvedena. Cely ?lánek ?ikmé st?echy Ploché st?echy St?e?ní okna Doplňkové práce Vybavení firmy Reference Ke sta?ení Akce Okna St?echy ?upík Hlu?ínská 452 Krava?e – Kouty Tel.: 553 673 355 Mobil: 774 057 339 info@strechysupik.cz St?echy ?upík – st?echy a st?e?ní okna v regionech Opava, Ostrava, Frydek Místek a Haví?ov Developed by INT Zajímavé odkazy

strechysupik.cz Whois

Domain Name: STRECHYSUPIK.CZ